close

Szkółkarze

Szkolka Drzew I Krzewow Ozdobnich Sylwia i jan Kubiak

Grobla 69
62-400 Slupca
+48 6650 32830
sjkubiak@wp.pl
www.krzewykubiak.pl

Również rośnie

Betula

pendula Jolep1

(Fastigiata Joes) PBR

Pinus

nigra Aron

(Summer Breeze) PBR