Hebe ‚Eyecatcher’PBR


Rozmnażanie bez zgody hodowcy zabronione. Odmiana prawnie chroniona: EU43239

Hodowca
Producent
Hodowca
Pochodzenie: Hebe ‚Eyecatcher’ jest wyhodowana i odkryta przez: Leo Vergeer z Holandii

Producent