Fargesia ‚Obelisk’ PBR


Rozmnażanie bez zgody hodowcy zabronione. Odmiana prawnie chroniona: EU45564

Hodowca
Producent
Hodowca
Pochodzenie: Fargesia ‚Obelisk’ jest wyhodowana i odkryta przez: Hans Verweij z Holandii

Website:  www.grassenerf.nl

Producent