Cotinus coggygria Smokey Joe (‘Lisjo’) PBR

Odmiana Cotinus o zielonych liściach i czerwionych kwiatach. Ma zwartą budowę i kwitnie na drewnie jednorocznym. Nadaję się do uprawy w rabatach.Bardzo odporna na mróz.!!!
Rozmnażanie bez zgody hodowcy zabronione. Odmiana prawnie chroniona: EU22011

Hodowca
Producent
Hodowca
Pochodzenie: Cotinus coggygria Smokey Joe (‚Lisjo’) PBR   jest wyhodowana i odkryta przez: Liss Forest Nursery LTD. z Anglia

plantipp-logo

Producent