Caryopteris clandonensis Hint of Gold (‘Lisaura’) PBR

Rozmnażanie bez zgody hodowcy zabronione. Odmiana prawnie chroniona: EU25088

Hodowca
Producent
Hodowca
Pochodzenie: Caryopteris clandonensis Hint of Gold (‘Lisaura’) PBR   jest wyhodowana i odkryta przez: Liss Forest Nurseries LTD. z Anglia

plantipp-logo

Producent