1200x300-crop-90-images_djmediatools_buddleja_dreaming_white_2

Prawa hodowców róslin

Europejskie prawo własności do odmiany rośliny uprawnej zapewnia hodowcy możliwość ochrony nowej odmiany na terenie Europy. Wymogiem jest to, by nowa rasa wykazywała odpowiednie cechy wyróżniające ją na tle już istniejących odmian.

Jak uzyskać prawo własności do odmiany?

Aby uzyskać europejskie prawo do odmiany, należy zarejestrować swoją odmianę w CPVO (Communautair Bureau voor Plantenrassen – Wspólnotowe Biuro ds. Odmian Roślin), z siedzibą w Angiers (Francja). Koszty tej rejestracji wynoszą 450 euro. Przy rejestracji odmiany wnioskujący otrzymuje numer wniosku.

Zależnie od odmiany określony zostaje okres, w którym należy dostarczyć próbki na potrzeby kontroli. My, Breederplants pomożemy Ci w tej procedurze i sprawdzimy jaki będzie najlepszy okres do złożenia wniosku o rejestrację odmiany.

Po dostarczeniu próbek, czyli wysłaniu roślin do punktu testowe na terenie Europy, pobrane zostaną opłaty związane z badaniem. Opłaty te są uzależnione od rodzaju odmiany. Czas trwania testów zależy od odmiany i ilości okresów wzrostu. Co roku należy uiszczać opłatę na rzecz CPVO. Po zakończeniu testu i zatwierdzeniu odmiany, otrzymasz certyfikat, który potwierdzi uznanie odmiany przez CPVO, czas trwania ochrony prawnej; to ostatnie zależy od tego, gdzie rasa została wyhodowana. Co roku należy uiszczać opłatę z tytułu podtrzymania ochrony prawnej w wysokości 330 euro. Szczegółowe informacje o europejskim prawie własności do odmiany rośliny uprawnej można znaleźć na stronie www.cpvo.europa.eu.

W Stanach Zjednoczonych nie obowiązują prawa własności do odmiany roślin uprawnych, tutaj można jedynie opatentować daną odmianę. Koszty takiej procedury wynoszą około 3000 USD.

Także w tym przypadku formalności może zająć się dla Ciebie Breederplants. Oczywiście wszystkie wnioski zostaną złożone na Twoje nazwisko. W końcu to Ty jesteś właścicielem, a my tylko pośredniczymy.