Hebe ‘Eyecatcher’ PBR
eea_agency_logo

Agencja

Breederplants świadczy dla części firm usługi agencyjne na terenie Europy Wschodniej.
Pojęcie Europy Wschodniej obejmuje następujące kraje: Polskę, Czechy, Słowację, Słowenię, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Ukrainę, Białoruś, Łotwę, Estonię, Macedonię, Serbię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę oraz Albanię.

W krajach tych Breederplants będzie wydawać licencje i podpisywać umowy na testowanie, dokonywać kontroli nielegalnej hodowli, promować gatunki i zbierać opłaty licencyjne.

Firmy, które będą reprezentowane przez Breederplants zostaną wzmiankowane na każdym gatunku w formie zamieszczenia logo danej firmy. W ten sposób widoczne jest, dla kogo Breederplants zarządza danym gatunkiem, a ewentualne pytania i skargi dotyczące Breederplants mogą zostać omówione bezpośrednio z głównym posiadaczem licencji.

Dane głównego posiadacza licencji będą wzmiankowane w zakładce kontakt pod jego logo i adresem email.

Breederplants zawarło również umowę agencyjną z firmami działającymi zarówno na terenie Europy jak i poza Europą. Także informacje o tych firmach można znaleźć w zakładce kontakty, wraz z informacją które kraje i kontynenty są objęte umową agencyjną.

Breederplants zdecydowało się na zastosowanie takiej strategii, chcąc oferować Tobie jako zwycięzcy lub przyszłemu posiadaczowi licencji możliwie jak najszerszy pakiet usług oraz optymalne możliwości czerpania zysków z prawa własności odmiany lub patentu. W końcu zależy nam na wprowadzeniu Twojego gatunku / odmiany na światowe rynki w możliwie jak najbardziej kontrolowany sposób.