Agencja

Na terenie Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Breederplants świadczy także usługi agencyjne dla innych firm. Dzięki temu szkółkarze z krajów takich jak Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Estonia, Macedonia, Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina oraz Albania mają taki sam, szeroki dostęp do nowych odmian, jak ich koledzy z krajów zachodnich. Oraz takie same możliwości ochrony swoich odmian.

W powyższych krajach Breederplants wydaje licencje, podpisuje umowy na testowanie, kontroluje produkcję, promuje rośliny i pobiera opłaty licencyjne. Umożliwia to Tobie, jako obecnemu lub przyszłemu właścicielowi licencji, szerokie możliwości czerpania korzyści z jej posiadania i kontrolę nad rozpowszechnianiem się Twojej odmiany.

Menu