close

Kweker

Szkolka Drzew I Krzewow Ozdobnich J.B. Szmit

ul. Kwiatowa 18
06-400 Pechin
+48 23 672 36 27
szmit@szmit.pl
www.szmit.pl

Kweekt ook

Laburnum

anagyroides LAYR

(Yellow Rocket) PBR

Magnolia

x kobus Maraczi

(ISISĀ®) PBR